Participatie van doven staat bij ons voorop

Doven nemen volop deel aan onze samenleving. Ze leren, studeren, werken en zijn actief als vrijwilliger. Kortom: zij dragen hun steentje bij.

Toch kan de participatie en integratie van doven in onze samenleving nog een stuk beter. Doven werken daar zelf hard aan, door zichzelf te ontwikkelen en zichzelf weerbaarder te maken. Het liefst doppen zij hun eigen boontjes, maar steun is toch altijd welkom! 

Het Dovenfonds geeft die steun op het gebied van vorming en educatie. Het fonds subsidieert projecten die primair tot doel hebben de positie van doven binnen onze samenleving op enigerlei wijze te versterken. Daaronder vallen ook projecten die het zelfbewustzijn en de eigen identiteit van doven versterken (ook wel ‘empowerment’ genoemd) en die de ontwikkeling van de dovencultuur bevorderen.

Het Dovenfonds ondersteunt daarnaast activiteiten voor bijzondere groepen, bijvoorbeeld voor doven met meerdere beperkingen.

Maakt u – samen met de doven – het verschil?

Het Dovenfonds ontvangt geen geld van de overheid. Wij zijn afhankelijk van donateurs. Door donateur te worden van het Dovenfonds draagt u bij aan de verdere participatie en integratie van doven en slechthorenden. Zo kunnen zij een nog groter steentje bijdragen. Daar wordt onze maatschappij beter van!

Hoe u ons kunt steunen leest u hier.