Steun ons

Het Dovenfonds ontvangt geen geld van de overheid. Wij zijn afhankelijk van donateurs. Door donateur te worden van het Dovenfonds draagt u bij aan de verdere participatie en integratie van doven. Zo kunnen zij een nog groter steentje bijdragen. Daar wordt onze maatschappij beter van!

U kunt uw bijdrage leveren door:
• Te doneren op  IBAN: NL88ABNA0500831025 t.n.v. Dovenfonds, Rotterdam
• Het fonds op te nemen in uw testament als erfgenaam of in de vorm van een legaat.
• Een periodieke schenking (lijfrenteschenking) 

Het Nationaal Dovenfonds is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor mag u een gift aan het Dovendonds aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. 

De mogelijkheden op een rij:

Eenmalige gift
Wilt u een bijdrage leveren aan het Dovenfonds? Maak dan een bedrag over ten name van Dovenfonds te Rotterdam o.v.v. gift Dovenfonds:
IBAN:NL88ABNA0500831025
BIC: ABNANL2A (bij giften uit het buitenland)

Uw gift is aftrekbaar van uw inkomstenbelasting (er geldt hiervoor een drempel, de hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Belastingdienst).

Donateur
Wilt u ons werk structureel steunen? Dat kan op meerdere manieren. Door een formulier in te vullen en op te sturen kunt u al vanaf € 15,- per jaar donateur worden. Het formulier kunt u hier downloaden. U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester, de heer R. van 't Veer: info@dovenfonds.nl . 

Wilt u ons voor minimaal vijf jaar steunen en hier ook zelf voordeel bij hebben, kijk dan hieronder bij periodiek schenken.

Periodiek schenken (lijfrenteschenking)
Het Dovenfonds steunen is een loyaal gebaar. Maar wist u dat u hiermee ook uzelf een dienst kunt bewijzen? Als u schenkt via een notariële akte of een onderhandse akte is het bedrag namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Zo profiteert zowel u als het Dovenfonds van uw schenking. Want de Belastingdienst betaalt mee. Om u hierbij op weg te helpen, is Schenkservice u kosteloos van dienst. 

Wanneer een notariële schenkingsovereenkomst?
De notariële schenkingsovereenkomst geeft u als begunstigde veel meer waarborgen. Zo voorkomt u dat de schenkingsovereenkomst vernietigd kan worden door een echtgenoot/geregistreerd partner omdat er geen toestemming verleend is. Daarnaast voorkomt u omkering van de bewijslast indien er gesteld wordt dat u misbruik heeft gemaakt van omstandigheden.

Het Dovenfonds neemt bij een periodieke schenking de kosten van de akte voor zijn rekening. Vanwege deze kosten, verzoeken wij u om bij een periodieke schenking via een notariële akte minimaal € 100,- per jaar te schenken. 

Wanneer een onderhandse schenkingsovereenkomst?
Anders dan de notariële akte moet de onderhandse schenkingsovereenkomst voorzien worden van een transactienummer. Het transactienummer wordt door ons achteraf doorgegeven aan u. De donateur moet dit nummer samen met het RSIN/fiscaal nummer vermelden in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Het Dovenfonds neemt bij een periodieke schenking de kosten van de akte voor zijn rekening. Vanwege deze kosten, verzoeken wij u om bij een periodieke schenking via een onderhandse schenkingsovereenkomst minimaal € 50,- per jaar te schenken.

Testament
Financiële steun via een testament is fiscaal gunstig. Het Dovenfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (zie boven). Daardoor worden schenkingen of giften niet belast met successierecht. U kunt het Dovenfonds erfgenaam maken van uw vermogen. Om dit te doen dient u contact op te nemen met een notaris. U kunt ook een vast percentage of bedrag in uw testament opnemen. Kijk daarvoor hieronder bij legaat.

Legaat
Wilt u een vooraf vastgesteld bedrag of percentage van uw nalatenschap reserveren voor een schenking aan het Dovenfonds, dan kunt u in uw testament een legaat laten opnemen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw notaris.