2019

Van de subsidieaanvragen voor 2019 zijn tot nu toe toegekend:

- De aanvraag van de jongerenvereniging Lonely City, voor de organisatie van de tweede editie van de Europese Hoofdstad voor Dove Jongeren in Groningen. Lokale jongerenclubs presenteren zich op Europees niveau en dove jongeren uit heel Europa kunnen zien hoe lokale clubs aan het werk gaan voor dove jongeren.

- Initiatiefnemer: jongerenvereniging Lonely City
- Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500

-De aanvraag van de stichting AnderBeeld voor een aflevering uit de tv-serie Nog één week. In deze aflevering van de serie, uitgezonden door de VPRO, staat de dove Tom (12) centraal, die meedoet aan de finale van de LeesVertelwedstrijd.

- Initiatiefnemer: stichting AnderBeeld
- Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500

- De aanvraag van het Dovenschap voor Werelddovendag. Deze vind dit jaar plaats in Zwollen en heeft als thema Doven… rijk aan diversiteit.

- Initiatiefnemer: Dovenschap
- Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500


2018

Uit de reeks subsidieaanvragen van 2018 werden gehonoreerd:

- De aanvraag van Stichting Lislokaal voor het project Documentaire over George Kabel. Kabel is een filosoof en kunstenaar, die het syndroom van Usher heeft, doof is en doof wordt.

- Initiatiefnemer: Stichting Lislokaal
- Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500

- De aanvraag van Sencity Kids Utrecht 2019. Doel van het project is om horende en dove kinderen samen muziek te laten voelen.

- Initiatiefnemer: Sencity Kids Utrecht 2019
- Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500

- De aanvraag voor het project Traslasierra, een korte film over flamencomuziek en gebarentaal. Een flamencozanger en dove dorpsbewoners vinden elkaar.

- Initiatiefnemer: Filmproject Traslasierra
- Sunsidie van het Dovenfonds: € 2.000

Uit de reeks subsidieaanvragen van 2017 werden gehonoreerd:

- De aanvraag van de stichting Divers Doof voor het project Dove en slechthorende jongeren/Drank & Drugs. Doel van het project is een coachingspakket te ontwikkelen voor een landelijke campagne over drank en drugs.

- Initiatiefnemer: stichting Divers Doof
- Subsidie van het Dovenfonds: € 750

- De aanvraag van Leiden University Centre for Linguistics voor het project Muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal. Het project betrekt doven en slechthorenden bij het het Leids Muurgedichtenproject. Daarnaast worden zij in aanraking gebracht met de poëtische kanten van de NGT.

- Initiatiefnemer: Leiden University Centre for Linguistics
- Subsidie van het Dovenfonds: € 250 

- De aanvraag van de stichting Nederlandse Doofblinden Connexion voor een doofblindenkamp. Tijdens het kamp zijn er workshops, binnen- en buiternactiviteiten en wordt voorlichting gegeven.

- Initiatiefnemer: stichting Nederlandse Doofblinden Connexion
- Subsidie van het Dovenfonds: € 300

- De aanvraag van de stichting Gay Deaf on Tour voor de Gay Deaf Pride 2017. Het evenement moet bijdragen aan meer kennis over actuele thema's rondom LHBT'ers en doofheid. Dove en slechtohorende LBHT'ers onhtmoeten elkaar in een toegankelijke omgeving. 

- Initiatiefnemer: stichting Gay Deaf on Tour
- Subsidie van het Dovenfonds: € 400

- De aanvraag van de stichting Pleinbioscoop Rotterdam voor Pleinbioscoop Rotterdam 2017. Een filmevenement met een speciale programmering voor doven en slechthorenden in de grootste openluchtbioscoop van Europa.  

- Initiatiefnemer: stichting Pleinbioscoop Rotterdam
- Subsidie van het Dovenfonds: € 500

De aanvraag van het Jean Couprie Theater Fonds voor theaterkampen in 2017. De kampen zijn bestemd voor dove en slechthorenden kinderen die de NGT beheersen. Op het programma staan theateractiviteiten en workshops.

- Initiatiefnemer: Jean Couprie Theater Fonds
- Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000

 

2016

Uit de subsidieaanvragen van 2016 werden gehonoreerd:

- De aanvraag van Stichting Bob en Sophie voor het project Gebarentaal redt! De subsidie moet bijdragen aan de totstandkoming van een Nederlandse vertaling van het Vlaamse boek Gebarentaal redt!

Initiatiefnemer: Stichting Bob en Sophie
Subsidie van het Dovenfonds: € 750

- De aanvraag van de werkgroep Doofblinden Reizen (binnen DBCX) voor een dansproject in Berlijn. Doofblinden laten door het project zien dat zij kunnen dansen en maken en andere mensen bewust van de talenten van doofblinden.

Initiatiefnemer: Werkgroep Doofblinden Reizen (binnen DBCX)
Subdisie van het Dovenfonds: € 750

- De aanvraag van het EHBO-team voor Doven en Slechthorenden. De subsidie draagt bij aan een EHBO-cursus voor doven en slechthorenden.

Initiatiefnemer: EHBO-team voor doven en slechthorenden.
Subsidie van het Dovenfonds: € 250

- Nederlands filmfestival. De subsidie helpt de organisatie om films te vertonen met ondertiteling, ondersteund door een NGT-tolk. Ook worden schoolvertoningen verzorgd voor kinderen met een auditieve beperking.

Initiatiefnemer: Nederlands Filmfestival
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag COC/Roze Gebaar, ter ondersteuning van het project European Camp Deaf "X". Het kamp in Amsterdam brengt jonge LHBT'ers uit Europa samen.  

Initiatiefnemer: COC/Roze Gebaar
Subsidie Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond voor een kadertraining van het bestuurlijk bondskader en voor belangstellenden.

Initiatiefnemer: KNDSB
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van het Dovenschap voor een master-kadertraining voor het bestuurlijk kader van het Dovenschap en voor belangstellenden.

Initiatiefnemer: Dovenschap
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van de Stichting Doof & Co om de toegankelijkheid te vergroten van stress-reducerende technieken bij online NGT.

Initiatiefnemer: Stichting Doof & Co
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

 

--------------------

Een overzicht van toegekende subsidies in de periode 2007-2015 vindt u hier