Toegekende subsidies

Hieronder vindt u de projecten die subsidie hebben ontvangen van het Nationaal Dovenfonds in de periode 2007-2015
----------------------


2015

Uit de tweede reeks subsidieaanvragen van 2015 werden gehonoreerd:

- De aanvraag van Stichting Skyway voor het project Sencity Haarlem, een jaarlijks terugkerend evenement, met dit keer als nieuw onderdeel Sencity Kids. Meer over het evenement kunt u lezen op de site van Sencity.

Initiatiefnemer: Stichting Skyway
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van de Stichting Humanitas cluster Rotterdam voor het project Ik hoor er weer bij. Getrainde (dove) vrijwilligers worden gekoppeld aan een auditief beperkte cliënt die in een sociaal en/of emotioneel isolement is geraakt.   

Initiatiefnemer: Stichting Humanitas cluster Rotterdam
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van Dovenschap Nieuwe Stijl voor de Werkgroep Cultureel Erfgoed. De subsidie wordt besteed aan het verzamelen, inventariseren en archiveren van documenten, foto's, films en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van doven in Nederland.

Initiatiefnemer: Dovenschap Nieuwe Stijl
Subsidie van het Dovenfonds: € 750

- De aanvraag van de stichting MuteSounds voor het jaarlijkse MuteSounds Festival. Meer over dit evenement kunt u lezen op de site van MuteSounds.

Initiatiefnemer: stichting MuteSounds
Subsidie van Dovenfonds: € 1.000


                                                  -----------------------


Uit de eerste reeks subsidieaanvragen van 2015 werden gehonoreerd:

- De aanvraag van de organisatie van de jaarlijkse Werelddovendag, dit keer georganiseerd in Utrecht. Het evenement vindt dit jaar plaats op 26 september in Utrecht. Meer hierover kunt u lezen op de site van de Werelddovendag. 

Initiatiefnemer: Stichting Samenwerkende Utrechtse Dovenorganisaties (SUDO)
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000

- De aanvraag van COC Nederland/Roze Gebaar ter ondersteuning van een gebarenboot, die meevaart tijdens de Gaypride op 1 augustus 2015.  

Initiatiefnemer: COC/Roze Gebaar
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van de Stichting Pleinbioscoop Rotterdam voor het project Met andere ogen. Tijdens Pleinbioscoop 2015 worden avonden georganiseerd voor bezoekers met een gehoorbeperking.

Initiatiefnemer: Stichting Pleinbioscoop Rotterdam
Subsidie van het Dovenfonds: € 500

- De aanvraag van de organisatie van Theaterkampen voor dove en slechthorende jongeren. In augustus worden twee kampen gehouden voor kinderen en jongeren (6 t/m 21 jaar) voor in totaal 60 deelnemers. Het programma bestaat uit theateractiviteiten en workshops. Meer over de organisatie vindt u hier.

Initiatiefnemer: Stichting Jean Couprie Theaterfonds
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500

-----------------------------
 

We ontvingen deze fraaie foto van de Stichting Kalorama. De 'beleeftuin' werd, mede dankzij financiële steun van het Dovenfonds, aangelegd bij het Centrum voor Doofblinden in Beek-Ubbergen. Meer over deze 'zintuigentuin' kunt u lezen in dit korte verslag

 

 

 

2014

Uit de tweede reeks subsidieaanvragen van 2014 werd gehonoreerd:

De subsidieaanvraag van Woord en Gebaar voor de Nationale Leesvertelwedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is bedoeld om het lezen van jeugdliteratuur door dove kinderen te bevorderen en de vertelkunst in de Nederlandse gebarentaal te stimuleren.

Initiatiefnemer: Woord en Gebaar
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000 

 

Eerder ontvingen de volgende drie projecten subsidie:

Theaterweek 2014 van de Stichting Commex.
De theaterweek heeft tot doel de sociale en persoonlijke ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen te bevorderen. Dit gebeurt door samenwerking in groepen op het gebied van toneel, spel en andere creatieve activiteiten.

Initiatiefnemer: Stichting Commex
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000

 

Een film over de dove kunstenaar Johannes Thopas.
De film wordt gemaakt in het kader van de tenoonstelling Briljant getekend, die gehouden wordt in Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam. De film heeft tot doel doven en slechthorenden te stimuleren om de tentoonstelling te bezoeken.

Iitiatiefnemer: Museum Het Rembrandthuis.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000
De tentoonstelling liep in het najaar van 2014. Onderstaand filmpje vertelt over Johannes Thopas:

Voorzitter Jan Bloemkolk van het Dovenfonds op de tentoonstelling over Johannes Thopas in het Rembrandt museum

Voorzitter Jan Bloemkolk van het Dovenfonds op de tentoonstelling over Johannes Thopas in het Rembrandt museum

 

Ondertiteling en doventolk tijdens Nederlands Filmfestival 2014
Geselecteerde, Nederlandstalige films worden tijdens het festival voorzien van ondertiteling. Ook zal een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig zijn.

Initiatiefnemer: Stichting Nederlands Filmfestival
Subsidie van het Dovenfonds: € 850.

 

2013:
 

Werelddovendag 2014 in Dordrecht
Omschrijving: Werelddovendag (WDD) is een wereldwijd jaarlijks terugkerend fenomeen welke op de 4e zaterdag van september wordt gevierd met de volgende doelstellingen: meer bekendheid geven aan doofheid en gebarentaal, opkomen voor de rechten en belangen van doven, voorlichting aan doven en horenden, gelegenheid tot sociaal netwerken voor de dovengemeenschap, dove mensen – en hun kwaliteiten- zichtbaar maken aan de horende samenleving. Het thema is ‘Historie – Verbinding – Cultuur – Talent’.

Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000
Initiatiefnemer: Stichting Dorswedo

 

Vakantieweek 2014
Omschrijving: De Stichting biedt meervoudige gehandicapte doven een leuke vakantieweek en positieve gevoelswaarde aan voor sociale contacten met soort- en lotgenoten.

Subsidie van het Dovenfonds: € 500
Initiatiefnemer: Nederlandse Stichting vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven

 

Werelddovendag 2013 in Utrecht
Omschrijving: Werelddovendag (WDD) is een belangrijk evenement voor de Dovengemeenschap. De doelen van WDD zijn netwerken, kennis delen en vergroten, een dovenontmoetingsplek bieden en de kwaliteiten van doven laten zien. Concreet houdt dit in: kunstexposities, theater, een mini-filmfestival, een georganiseerd debat en workshops/lezingen door en voor dove mensen. Daarnaast zal er een informatiemarkt aanwezig zijn met zo’n 15-tal organisaties en stichtingen. Het thema is ‘Visuele Verrijking’.

Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000
Initiatiefnemer: Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren

 

Deelname Deaflympics 2013
Omschrijving: Deelname van 5 sporttakken aan Deaflympics in Sofia, Bulgarije van 26 juli t/m 4 augustus 2013. Doel: promoten, ontwikkelen en stimuleren wedstrijdsport in de Dovengemeenschap (creeren,  rolmodellen, communiceren en aansprekende resultaten).

Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB)

 

Zinnewereld, beleeftuin en trilvloer
Omschrijving: Bewoners de mogelijkheid geven om te beleven en te ervaren, te voelen, ruiken en proeven d.m.v. geuren, massage en trillingen. Aanschaf van de benodigde materialen.

Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Stichting Kalorama

Links ziet u het resultaat. Een korte impressie kunt u hier lezen.

 

 

 

 

 

 

Nationale Leesvertelwedstrijd 2013
Omschrijving: De strijd in de Finale zal gaan tussen zeven dove kinderen die worden geselecteerd in de voorrondes op de zeven dovenscholen in Nederland. De deelnemers zullen, in maximaal 5 minuten, een stukje uit hun favoriete boek in de Nederlandse Gebarentaal.
Subsidie van het Dovenfonds: € 750,=
Intiatiefnemer: Woord en Gebaar

 

Theaterweek 2013
Omschrijving: De organisatie van een theaterweek in Havelte voor dove en slechthorende kinderen heeft drie doelen om de activiteiten uit te voeren: stimuleren om creatief te zijn, bevorderen van sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen en samenwerken tussen Doof, Slechthorende en Horend.
Subsidie van het Dovenfonds: € 750,=
Initiatiefnemer: Stichting Commex

 

Doven horen erbij!
Omschrijving: Vernieuwen van de website met bv. mogelijkheid voor het volgen van kerkdiensten via internet en aanpassen van het dovenpastoraat aan dove jongeren.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Protestantse Kerk Nederland

 

Filmprogrammering voor auditief beperkten
Omschrijving: In september 2013 vindt het Festival plaats met nieuwe Nederlandse speelfilms, documentaries enz. Geselecteerde films worden voorzien van ondertitels en ook zal er een tolk NGT zijn. Kidsbios i.s.m. dovenscholen.
Bijdrage: € 750,=
Subsidie van het Dovenfonds: Stichting Nederlands Film Festival

 

2012:

Media
Omschrijving: aanschaf studiomateriaal t.b.v. verbeteren/uitbreiden van website d.m.v. het aanbieden van filmpjes over diverse onderwerpen zoals ontspanning, educatief, humanistisch etc.
Subsidie van het Dovenfonds: € 222,=
Initiatiefnemer: Stichting Clubhuis voor Doven, Groningen

 

Poëziewedstrijd: doe mij maar een gedicht
Omschrijving: 2 jaarlijks poëziewedstrijd voor leerlingen van de middelbare school en de 2 laatste leerjaren van het basisonderwijs in vreemde talen en Nederlands als tweede taal. Dit jaar is voor het eerst ook mogelijk d.m.v. video gedicht in NGT uit te beelden.
Subsidie van het Dovenfonds: € 800,=
Initiatiefnemer: Stichting Talenacademie Nederland

 

Ontwikkelen Oudertraining
Omschrijving: Trainingsprogramma om ouders met hun dove kinderen te leren praten over hun gemoedstoestanden (mental stat talk).
Subsidie van het Dovenfonds: € 300,=
Initiatiefnemer: De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

 

Kijkboek Jip en Janneke
Omschrijving: Stimuleren van lezen bij jonge dove kinderen d.m.v. het uitbrengen van een kijkboek. In NGT, ondertiteling en voice-over wordt het kijkboek uitgebracht op een dvd. Daarom is het geschikt om samen horende broertjes/zusjes te bekijken.
Subsidie van het Dovenfonds: €  890,=
Initiatiefnemer: Doof Centraal

 

European Union of the Deaf Youth Children Camp
Omschrijving: Organisatie van het tweede Children Camp in 2013 in Nederland om dove en slechthorende kinderen van 9-12 jaar op Europees niveau talen, culturen en ervaringen te doen, uitwisselen en samen plezier te hebben. Het doel van het kamp is het bevorderen van de dove identiteit binnen Europa.
Subsidie van het Dovenfonds € 250,=
Initiatiefnemer: Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ)

 

Theaterweek 2012
Omschrijving: De organisatie van een theaterweek in Havelte voor dove en slechthorende kinderen heeft drie doelen om de activiteiten uit te voeren: stimuleren om creatief te zijn, bevorderen van sociale en persoonlijkheidsontwikkelingen en samenwerken tussen Doof, Slechthorende en Horend.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500,=
Initiatiefnemer: Stichting Commex

 

KIJK!
Omschrijving: Korte film in een stijl mix van Nederlandse gebarentaal en animatie ten behoeve van promotie en educatie met betrekking tot gebarentaal en activiteiten die horenden en doven samen kunnen beleven.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Studio Carambolas

 

Nationale Leesvertelwedstrijd
Omschrijving: De strijd in de Finale zal gaan tussen acht kinderen die worden geselecteerd in de voorrondes op de acht dovenscholen in Nederland. De deelnemers zullen, in maximaal 5 minuten, een stukje uit hun favoriete boek navertellen in de Nederlandse Gebarentaal.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Woord en Gebaar

 

Werelddovendag 2012 in Goes
Omschrijving: Twee dagen voor alle leeftijd groepen activiteiten organiseren, Doof en slechthorend, maar ook de horenden, worden zoveel mogelijk in deze dagen betrokken. Om door middel van sport en spel doven en horende mensen nader tot elkaar te brengen zodat  beide partijen meer begrip krijgen voor elkaar.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.250,=
Initiatiefnemer: Zeeuws Brabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD)

 

Bezoek kruidentuin
Omschrijving: Bezoek aan een kruidentuin voor oudere doven en slechthorenden boven 85 jaar.
Bijdrage: € 335,=
Subsidie van het Dovenfonds: Stichting Vrienden van Otwee

 

Filmprogrammering voor auditief beperkten
Omschrijving: In september/oktober vindt het Festival plaats met nieuwe Nederlandse speelfilms, documentaires enz. Geselecteerde films worden voorzien van ondertitels en ook zal er een tolk NGT zijn.
Bijdrage: € 1.000,=
Subsidie van het Dovenfonds: Stichting Nederlands Film Festival

 

2011:

Vakantieweek 2011
Omschrijving: De Stichting biedt meervoudige gehandicapte doven een leuke vakantieweek in Echten en positieve gevoelswaarde aan voor sociale contacten met soort- en lotgenoten.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Nederlandse Stichting vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven

 

Project Belangenbehartiging Nederland Doven op het WFD congres
Omschrijving: Dovenschap wil tijdens het congres in Zuid Afrika kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. De vergaarde informatie wil Dovenschap delen met de aangesloten organisaties en gebruiken bij hun werk: gesprekspartner van de overheid, dienstverlening en bedrijfsleven.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.150,=
Initiatiefnemer: Dovenschap

 

Theaterweek 2011
Omschrijving: De organisatie van een theaterweek in Havelte voor dove, slechthorende en horende kinderen heeft drie doelen om een activiteit uit te voeren: het stimuleren creatief te zijn, het bevorderen van sociale en persoonlijkheidsontwikkeling en de samenwerking tussen Doof, Slechthorende en Horend.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting Commex

 

Visuele muziek
Omschrijving: Opleidingstraject waarin dans, ritme enz. worden gecombineerd met gebarentaal (muziek/theater/dans tolken). Dove jongeren organiseren 4 volwaardige voorstellingen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Stichting Skyway.

 

Fotoboek ‘doven en werk’
Omschrijving: Door middel van portretfoto en korte teksten worden dove en sh mensen in beroepen in beeld gebracht.
Doel: beeldvorming over beroepsmogelijkheden voor doven en sh positief beïnvloeden.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: GGMD

 

Moving Light NL
Omschrijving: Ontwikkelen moderne dansvoorstelling, gemaakt en uitgevoerd door jonge dove dansers.
Doelen zijn: vernieuwing dans met doven, vergroten bekendheid van dans bij dove jongeren en verbeteren van de beeldvorming van doven en sh.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Stichting Handtheater

 

Ongehoord Goed
Omschrijving: Uitvoering klassieke muziek die door dove en sh kinderen te ervaren is, door middel van het zien van een danser en het orkest, trillingen via ballonnen en het ruiken van geuren op 16 februari 2012 in Nijmegen.
Doel: klassieke muziek toegankelijk te maken voor doven
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500,=
Initiatiefnemer: Stichting Het Nederlandse Studenten Orkest

 

Sencity Eindhoven 28 april 2012
Omschrijving: Een regionale trainingstraject voor 12 Dove en 8 horende jongeren tot realisatie van een grootschalige muziekevenement voor Doven, slechthorenden en horenden in Eindhoven op 28 april 2012.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Stichting Skyway

 

OOGgetuigen
Omschrijving: 6 debatactiviteiten primair voor mensen met auditieve beperking. Doel: beter hun mening geven, makkelijker informatie vergaren, stimuleren van elkaar. Continueren binnen regionale dovenorganisaties.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500,=
Initiatiefnemer: Stichting Flevodo

 

2010:

Filmprogrammering voor auditief gehandicapten
Omschrijving: In september 2010 vindt het Festival plaats met nieuwe Nederlandse speelfilms en documentaires. Geselecteerde films worden voorzien van ondertitels en een tolk gebarentaal. Het project richt zich op een doelgroep met auditieve handicap om affiniteit te laten ontwikkelen met de Nederlandse filmcultuur. Tenzij de toegankelijkheid blijft nagestreefd voor deze doelgroep.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Nederlands Film Festival Utrecht

 

100 jaar Scouting/special activiteiten dove scouts
Omschrijving: Bijeenkomst voor dove oud-scouts en scouts uit verschillende scoutingsgroepen en gezamenlijke activiteiten voor dove jeugdleden. Dove scouts kunnen ervaringen uitwisselen en verzamelen van doven oud-scouts.
Subsidie van het Dovenfonds: € 400,=
Initiatiefnemer: Stichting Scouting Doven Nederland

 

Ik gebaar, ik leef
Omschrijving: Het samenvoegen tot één film van twee bestaande afzonderlijke delen, waardoor het perspectief van dove jongeren tegenover het perspectief van dove ouderen worden geplaatst. Om in distributie te komen wordt deze film vertoond in het onderwijs en bijeenkomsten op binnen en buitenlandse festivals met het dove publiek.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,00
Initiatiefnemer: Stichting Geelproduct te Amsterdam

 

Muziekfestival Mute Sounds
Omschrijving: Muziekfestival dat toegankelijk wordt gemaakt voor dove, slechthorende en horende jongeren met behulp van trillende en visuele middelen/vertalingen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting MuteSounds te Den Haag

 

Deelname Dove sporters aan diverse EK’s 2010
Omschrijving: Dove sporters gaan deelnemen aan de Europese kampioenschappen in verschillende sporttakken. Internationale ervaring zorgt voor het geloof in eigen kunnen te vergroten en het bewustzijn van begeleiding bij reguliere sportverenigingen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

 

Theaterweek 2010
Omschrijving: De organisatie van een theaterweek voor dove, slechthorende en horende kinderen heeft drie doelen om een activiteit uit te voeren: het stimuleren creatief te zijn, het bevorderen van sociale en persoonlijkheidsontwikkeling en de samenwerking tussen Doof, Slechthorende en Horend.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting Commex

 

Vakantieweek 2010
Omschrijving: De Stichting biedt meervoudige gehandicapte doven een leuke vakantieweek en positieve gevoelswaarde aan voor sociale contacten met soort- en lotgenoten.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Nederlandse Stichting vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven

 

2009:

Algemene Vergadering EUDY GA
Omschrijving: Organisatie van tweedaagse Algemene Vergadering van Europese Nationale belangenorganisatie van Dove jongeren met workshop “Developing Countires”( ontwikkeling).
Subsidie van het Dovenfonds: € 577,=
Initiatiefnemer: Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (Jongerencommissie)

 

Europese Pastors- and Leadersweek 2010
Omschrijving: Nederland is in 2010 gastland van de door Europese Deaf Christian Alliance georganiseerde conferentie. Voor voorgangers en groepsleiders. Staan vaak alleen in de horende kerk, conferentie is bedoeld voor delen van ervaringen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Deaf Christian Fellowship Nederland (DCF)

 

Historisch archief
Omschrijving: Het vastleggen, archiveren en bewaren van historisch materiaal uit de Dovengeschiedenis en Dovencultuur. Voor gebruik in diverse projecten van Stichting Doven Shoah, werkgroep Amsterdamse Dovenhistorie en Vereniging Guyot 50+. Scanapparatuur aanschaffen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Stichting Doven Shoah

 

Sencity “Living Colors”
Omschrijving: Twee regionale trainingstrajecten voor 12 Dove en 8 horende jongeren tot realisatie van 2 grootschalige muziekevenementen voor Doven, slechthorenden en horenden.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500,=
Initiatiefnemer: Stichting Skyway

 

25 years Lonely City
Omschrijving: Viering 25 jarig bestaan met een tweedaags evenement vol cultuur, educatie, politiek en ontspannig.
Subsidie van het Dovenfonds: € 923,=
Initiatiefnemer: Jongerenclub “Lonely city”

 

Werelddovendag 2009
Omschrijving: Organisatie van Werelddovendagen met sportwedstrijden voor scholen, workshops. lezingen, infostands en disco in Bergen op Zoom.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500,=
Initiatiefnemer: Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven

 

Deaflympics 2009
Omschrijving: deelname aan Summer Deaflympics in Taipei te Taiwan. Zij zullen strijden in de volgende sportonderdelen: Bowling, Judo, Tennis en Zwemmen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

 

Vakantieweek 2009
Omschrijving: een vakantieweek voor meervoudige gehandicapte Doven in Echten (Drenthe).
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Nederlandse Stichting vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven

 

2008:

Project Fototentoonstelling i.v.m. 125-jarige bestaan
Omschrijving: Overzicht-fototentoonstelling in het DOC in Amsterdam met als doel de unieke oudste dovenvereniging onder de aandacht brengen, dat dovencultuur dus al heel lang bestaat. Dit open te stellen en uit te leggen aan belangstellenden van alle leeftijden met name ook dove kinderen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.350,=
Initiatiefnemer: Guyot 50+ (Samenwerkende Amsterdamse Doven Ouderen Vereniging, opgericht 14 januari 1884)

 

Project DOS-dag (Doven Ontwikkelings Samenwerking) in Groningen
Omschrijving: Lezing en workshops over opzet projecten in ontwikkelingslanden, levenslang leren en cul tuurverschillen met als doel kennis en ervaring uitwisselen. Aandacht voor empowerment van mensen die dit in de toekomst eventueel willen gaan doen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 400,=
Initiatiefnemer: Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) werkgroep DOS

 

Project Doe en Info Beurs
Omschrijving: In de week van chronisch zieken in samenwerking met o.a. NVVS een Doe en Info beurs met in een aparte ruimte uitleg over voorzieningen voor doven en slechthorenden.
Subsidie van het Dovenfonds: € 250,=
Initiatiefnemer: Algemene Rijswijkse Gehandicapten Organisatie (ARGO)

 

Project Sencity  Powerlife
Omschrijving: Organisatie muziek- en dansevenementen in Groningen en Arnhem met overdag workshops en lezingen ter bevordering van het maatschappelijke en culturele leven van de dovengemeenschap. En verhalenvertelwedstrijden in NGT.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting Skyway

 

Project Gebarentaal DVD “Riket met de Kuif”
Omschrijving: 1) Voorstelling “Riket met de  Kuif” promoten voor doof publiek
2) Hoofdstuk in “t Bijzondere Boek” handelt over doofzijn en wordt ondersteund door een DVD met lesmateriaal over doofzijn w.o. mini-cursus NGT.
Subsidie van het Dovenfonds: € 360,=
Initiatiefnemer: Speeltheater Holland

 

Project Peru reis voor doven en horenden
Omschrijving: 5 dove en 5 horende jongeren gaan o.l.v. een doof en een horende begeleidster naar Peru om daar drie weken ontwikkelingswerk te doen in de dovengemeenschap in Peru. Ze zullen een school voor gehandicapten gaan opknappen waar drie dovenklassen aanwezig zijn. Ze zullen pictogrammen gaan maken en spelletjes met de kinderen gaan doen. Ze zullen twee bedrijven gaan bezoeken waar doven werken en ook de ambassade van Nederland krijgt hun op bezoek. De horenden zijn allemaal NGT machtig. Dat is een vereiste om mee te mogen. Afsluitend evenement om draagvlak te versterken en aandacht te vragen voor dit project en daarmee ook voor doven.
Subsidie van het Dovenfonds: € 500,=
Initiatiefnemer: Vital Interest Projects

 

Project Happy Signs CD-Roms
Omschrijving: Vertalen en uitgeven 4 Noorse Cd-Roms met spelletjes voor dove kinderen. Alle spelletjes zijn speciaal bedoeld voor dove kinderen; uitleg en commentaar wordt gegeven in gebarentaal(NGT) en in gesproken Nederlands met ondersteunende gebaren(NMG) om de verschillen te laten zien, ook voor ouders.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting “The happy Signer”

 

Project Voorvechters II (Empowerment van Dove mensen)
Omschrijving: Training 12 dove deelnemers over ontdekken eigen macht, krachten en kwaliteiten. Na afloop in staat deze te benoemen en te willen inzetten voor bv projecten of (bestuurs)activiteiten.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.500,=
Initiatiefnemer: Dovenschap

 

Vakantieweek 2008
Omschrijving: een vakantieweek voor meervoudige gehandicapte Doven in Witteveen (Drenthe).
Subsidie van het Dovenfonds: € 400,=
Initiatiefnemer: Nederlandse Stichting vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven.

 

Doofzichtbaar Week (Werelddovendagen 2008)
Omschrijving: Het organiseren van een week waarin de dovencultuur en de gebarentaal onder de aandacht wordt gebracht van de horende medemens en daarmee de bekendheid en acceptatie van doven bevorderen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA)

 

2e Jamboree voor Doven in Tsjechië
Omschrijving: Internationaal Doven Scouting Kamp met activiteiten voor dove jonge scouts en uitwisseling/kennisdeling groepsleiders. Bevordering sociale ontwikkeling en leerzame ervaringen tussen scouts uit de hele wereld.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting Scouting Doven Nederland

 

2007:

European Deaf Christian Youth Camp 2007
Omschrijving: Zomerkamp in Arnemuiden(Zeeland) met tijd voor ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, bijbelstudies, workshops, sport, spelactiviteiten en excursies voor Dove jongeren van 15 tot en met 35 jaar.
Subsidie van het Dovenfonds: € 800,=
Initiatiefnemer: Stichting Deaf Christian Fellowship Nederland

 

Werelddovendag 2007
Omschrijving: Op Werelddovendag wordt er gedurende twee dagen een fantastisch, feestelijk programma aangeboden, diverse activiteiten op verschillende locaties sluiten aan bij het thema DOOF: KLEURRIJK. Met dit thema willen we uitdragen dat het niet uit maakt of je oud of jong bent, doof of doofblind, een verstandelijke beperking hebt, plotsdoof of slechthorend bent etc. Iedereen heeft een kleur binnen het rijk der doven en samen zijn we KLEURRIJK
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.000,=
Initiatiefnemer: Stichting Welzijn Doven Eindhoven en omgeving (Westeindo)

 

Jeugdtheaterproductie Kiki Muis en Arie Mol
Omschrijving: een tweetalige voorstelling voor dove en horende kinderen in de onderbouw van de basisschool en zal landelijk worden gespeeld in theaters en op scholen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 1.250,=
Initiatiefnemer: Stichting Handtheater


Vakantieweek 2007
Omschrijving: een vakantieweek voor meervoudige gehandicapte Doven in Witteveen (Drenthe).
Subsidie van het Dovenfonds: € 400,=
Initiatiefnemer: Nederlandse Stichting vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven

 

Project Dove Bonen op reis
Omschrijving: De 10 geselecteerde dove vrijwilligers gaan in de zomervakantie 3 weken werken op het dovenontwikkelingsproject op de naschoolse opvang op de Kennedyschool, een dovenschool in Paramaribo te Suriname in combinatie met het schoolmeubilair project waarmee de vrijwilligers schoolmeubilair opknappen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 660,=
Initiatiefnemer: Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (de jongerencommissie)

 

Uitstapje Naturalis te Leiden
Omschrijving: Doofblinde mensen bieden een excursie aan, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke beperkingen.
Subsidie van het Dovenfonds: € 488,=
Initiatiefnemer: Helen Keller Stiching