Vacature Penningmeester Nationaal Dovenfonds

Onze huidige penningmeester gaat ons komend voorjaar na 6 jaar verlaten. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe:

Penningmeester
(doof of horend)

Het Nationaal Dovenfonds geeft steun op het gebied van vorming en educatie. Het fonds subsidieert projecten die primair tot doel hebben de positie van doven binnen onze samenleving op enigerlei wijze te versterken. Daaronder vallen ook projecten die het zelfbewustzijn en de eigen identiteit van doven versterken (ook wel ‘empowerment’ genoemd) en die de ontwikkeling van de dovencultuur bevorderen.

Wil je hieraan meewerken? En zoek je een zinvolle (en bescheiden) tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie? En ben je ook nog kundig en vaardig in de financiële verslaglegging? Dan roepen wij je op naar deze functie te solliciteren!

Ons bestuur komt 2 of 3 keer per jaar bijeen. Het huidige bestuur bestaat uit zowel doven als horenden. Alle vergaderingen worden getolkt door een tolk NGT/NmG. De notulen worden verzorgd door een schrijftolk. De bestuursleden krijgen uitsluitend een onkostenvergoeding.

 Functie-omschrijving penningmeester

Doel van de functie

• De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting en voor het beheer van de fondsgelden.

• De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en alle financiële transacties die plaatsvinden.

  Hoofdtaken

• Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie

• Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

• Opstellen begroting; de begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken

• Overzicht opstellen voor het bestuur; financiële verslagen, zowel jaarlijks als halfjaarlijks presenteren

• Opstellen van de jaarrekening

• Verantwoordelijk voor een goede financiële administratie

• Contact onderhouden met financiële instanties waarmee de stichting van doen heeft

• In samenwerking met bestuursleden beleid bepalen en besturen van de stichting

  Competenties

• Kennis en ervaring met de taken zoals hierboven beschreven

• Affiniteit met de dovengemeenschap

 Benodigde tijd

• 2 of 3 bestuursvergaderingen per jaar

• Verwachte tijdsinspanning 1 avond per maand

Solliciteren kan tot en met 28 februari 2019 naar info@dovenfonds.nl. Wil je eerst meer informatie over deze functie hebben, dan kan je je vragen ook naar dit mailadres sturen.