Filmproject valt in de prijzen!

De film KIJK!, die mede werd mogelijk gemaakt door het Nationaal Dovenfonds, is bepaald niet onopgemerkt bleven. Op fimfestivals in Calgary, Seattle en Mumbai kreeg hij achtereenvolgens een Eervolle Vermelding, een Eerste Prijs en een Tweede Prijs. Meer over de film en de rol van het Nationaal Dovenfonds bij de totstandkoming ervan leest u hier.

 

 

 

Deze fraaie 'beleeftuin' werd mede dankzij financiële steun van het Nationaal Dovenfonds aangelegd bij het Centrum voor Doofblinden in Beek-Ubbergen. Meer over deze 'zintuigentuin' en overige projecten die subsidie ontvingen, leest u hier.

tuin.jpg

 

--------------------------------------------------------------

Doven en slechthorenden draaien volop mee in de samenleving. Toch kan hun integratie in de maatschappij nog een stuk beter. Doven werken daar zelf hard aan, maar elke steun is welkom!

Het Dovenfonds geeft subsidie aan projecten die de kennis en het welzijn van doven en slechthorenden bevorderen.
Lees verder ...  

 

Het Nationaal Dovenfonds heeft als doelstelling: de participatie van doven aan de samenleving te bevorderen. Daar worden niet alleen de doven beter van, maar ook de samenleving!

Het Dovenfonds subsidieert projecten die de kennis, het welzijn en de weerbaarheid van doven verbeteren. Wilt u subsidie aanvragen voor een project? Dat kan!
Lees verder ...  

Het Nationaal Dovenfonds was aanwezig met een stand op de Werelddovendag 2014 in Dordrecht. 

Het Nationaal Dovenfonds was aanwezig met een stand op de Werelddovendag 2014 in Dordrecht. 

Het Nationaal Dovenfonds krijgt geen steun van de overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van donateurs. Steun van uw kant is dan ook zeer welkom. Er zijn meerdere mogelijkheden om het Dovenfonds te steunen. Een aantal van die mogelijkheden leveren u fiscaal voordeel op. Lees verder …


cropped-Nat-Dovenfonds-logo-2.png