Het Nationaal Dovenfonds verwelkomt twee kandidaat-bestuursleden!

Met veel genoegen verwelkomen wij twee kandidaat-bestuursleden:

Vanaf 1 januari maakt Boris Pavloff als kandidaat-lid deel uit van ons bestuur. Hij zal enige maanden worden ingewerkt door de huidige voorzitter Jan Bloemkolk. Het is de bedoeling dat hij daarna de voorzittershamer zal overnemen. Boris is bekend in de dovenwereld. Hij zal zijn vele contacten benutten om de positie van het Dovenfonds te versterken.

Het tweede kandidaat-bestuurslid is Carianne Goumans. Zij zal zich onder meer gaan bezighouden met onze pr. Doel daarbij is om de bekendheid van ons fonds in de dovenwereld, en ook daarbuiten, te vergroten.

Wij zijn erg blij met de komst van Boris en Carianne en wensen hen veel succes! (Overigens verrichten bestuursleden van het Dovenfonds hun werk onbezoldigd.)

boris pavloff

boris pavloff

carianne goumans

carianne goumans


----------------------------

Nieuwe subsidies toegekend

Het Nationaal Dovefonds heeft in het najaar van 2015 weer een aantal subdisidie-aanvragen gehonoreerd. Meer over deze aanvragen leest u hier


                                                                     ----------------------------

Veel belangstelling voor Nationaal Dovenfonds op Werelddovendag

Bezoekers van de Werelddovendag worden vermaakt door de film "KIJK!" - gemaakt met steun van het dovenfonds

Bezoekers van de Werelddovendag worden vermaakt door de film "KIJK!" - gemaakt met steun van het dovenfonds

Op de drukbezochte Werelddovendag, op 25 september in Utrecht, was ook het Nationaal Dovenfonds met een stand aanwezig. Veel vragen om informatie konden worden beantwoord. Ook de film KIJK! (gemaakt met steun van het Dovenfonds) trok veel aandacht - zie bovenstaande foto. Meer over deze film leest u hier.  

Werelddovendag - 2015 

Werelddovendag - 2015 

Voorzitter Jan Bloemkolk van het nationaal dovenfonds geeft uitleg

Voorzitter Jan Bloemkolk van het nationaal dovenfonds geeft uitleg

                                                                    ----------------------------


Pleinbioscoop Meats Deaf Culture - met steun van het Dovenfonds

Tijdens het jaarlijkse, Rotterdamse evenement Pleinbioscoop vond dit keer een bijzondere avond plaats: Pleinbioscoop Meats Deaf Culture. Iedereen werd uitgenodigd om te komen proeven van de dovencultuur. “We kunnen laten zien dat we allebehalve beperkt zijn”, aldus Anas Sayem, een van de initiatiefnemers. De avond werd financieel gesteund door het Nationaal Dovenfonds. 

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it


                                                                    ----------------------------

Filmproject valt in de prijzen!

De film KIJK!, die mede werd mogelijk gemaakt door het Nationaal Dovenfonds, is bepaald niet onopgemerkt bleven. Op fimfestivals in Calgary, Seattle en Mumbai kreeg hij achtereenvolgens een Eervolle Vermelding, een Eerste Prijs en een Tweede Prijs. Meer over de film en de rol van het Nationaal Dovenfonds bij de totstandkoming ervan leest u hier.

 

 

                                             --------------------------------------------------------------

Doven en slechthorenden draaien volop mee in de samenleving. Toch kan hun integratie in de maatschappij nog een stuk beter. Doven werken daar zelf hard aan, maar elke steun is welkom!

Het Dovenfonds geeft subsidie aan projecten die de kennis en het welzijn van doven en slechthorenden bevorderen.
Lees verder ...  

 

Het Nationaal Dovenfonds heeft als doelstelling: de participatie van doven aan de samenleving te bevorderen. Daar worden niet alleen de doven beter van, maar ook de samenleving!

Het Dovenfonds subsidieert projecten die de kennis, het welzijn en de weerbaarheid van doven verbeteren. Wilt u subsidie aanvragen voor een project? Dat kan!
Lees verder ...  

Het Nationaal Dovenfonds was aanwezig met een stand op de Werelddovendag 2014 in Dordrecht. 

Het Nationaal Dovenfonds was aanwezig met een stand op de Werelddovendag 2014 in Dordrecht. 

Het Nationaal Dovenfonds krijgt geen steun van de overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van donateurs. Steun van uw kant is dan ook zeer welkom. Er zijn meerdere mogelijkheden om het Dovenfonds te steunen. Een aantal van die mogelijkheden leveren u fiscaal voordeel op. Lees verder …


cropped-Nat-Dovenfonds-logo-2.png