Welkom op de site van het Nationaal Dovenfonds.
 

 

 

 

Een welkomstwoord in gebarentaal
 

------------------

Speciale programmering voor doven en slechthorenden bij Pleinbioscoop 2017

Tijdens het evenement Pleinbioscoop Rotterdam 2017 was er een speciale programmering voor doven en slechthorenden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door steun van het Nationaal Dovenfonds


NOSop3 was erbij en maakte deze reportage:

 

------------------

Gay Deaf on Tour organiseerde tijdens de Gay Pride week evenementen speciaal voor Doven en slechthorenden. Daarvoor ontving het subdsidie van het Nationaal Dovenfonds.


Voor een volledig overzicht van de projecten die in 2017 subsidie ontvingen, klikt u hier.


---------------------------
 

Kinderboek in Nederlandse Gebarentaal - met steun van het Nationaal Dovenfonds

Van harte aanbevolen: Gebarentaal redt! Een kinderboek in Nederlandse Gebarentaal over de avonturen van een doof leeuwtje dat duiklessen neemt. Het boek bevat ‘gewone’ tekst, de getekende personages gebruiken de Nederlandse Gebarentaal. Het boek wordt geleverd met een link naar een video waarop een dove presentator het verhaal vertelt in de Nederlandse Gebarentaal, ondersteund door een voice-over met gesproken Nederlands. Zo is het verhaal ook toegankelijk voor slechthorende en horende kinderen. Leeftijd: 5 tot 9 jaar. Auteurs: Filip Bergmann en Hilde Verhelst.

De Nederlandse versie van dit boek kwam tot stand mede dankzij subsidie van het Nationaal Dovenfonds.    

Gebarentaal redt! is te bestellen via Gebarentaalredt.nl of via Bol.com.


Acht organisaties ontvangen subsidie van Nationaal Dovenfonds

De subsidies van 2016 zijn toegekend! Het Nationaal Dovenfonds kon acht organisaties blij maken met financiële steun, waaronder de Nationale Doven Sport Bond en het COC. Voor een volledig overzicht kijkt u hier.   
 

Boris Pavloff nieuwe voorzitter Nationaal Dovenfonds

Jan bloemkolk en boris pavloff

Jan bloemkolk en boris pavloff

Tijdens de bestuursvergadering van 19 april in Houten droeg voorzitter Jan Bloemkolk (aan het Dovenfonds verbonden sinds 1993) officieel de voorzittershamer over aan Boris Pavloff.

“Het is een grote eer om het Nationaal Dovenfonds te leiden”, zei Boris, die in het dagelijks leven hypotheekspecialist is bij ABN/AMRO. “We moeten investeren in menselijk kapitaal en iets teruggeven aan de dovengemeenschap. Daar kunnen wij een rol in spelen en daar wil ik me sterk voor maken.”

Jan Bloemkolk werd door het bestuur in de bloemetjes gezet en zeer hartelijk bedankt voor zijn jarenlange, enthousiaste inzet. “Ik ga weg, maar ik geef me meteen op als donateur!", zo sloot hij af.

 

Het Nationaal Dovenfonds ontvangt gift uit nalatenschap.

Het Nationaal Dovenfonds heeft uit de nalatenschap van mevrouw N.W. Van Dijk - de Frenne een schenking van ruim negenduizend euro mogen ontvangen. Deze mooie gift helpt ons fonds bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen: een bijdrage leveren aan de participatie en integratie van doven en slechthorenden in de samenleving. (Wilt u het Dovenfonds steunen via een testament of legaat? Informatie over de mogelijkheden vindt u door hierboven op het linkje 'steun ons' te klikken.)
  

Het Nationaal Dovenfonds verwelkomt twee kandidaat-bestuursleden!

Met veel genoegen verwelkomen wij twee kandidaat-bestuursleden:

Vanaf 1 januari maakt Boris Pavloff als kandidaat-lid deel uit van ons bestuur. Hij zal enige maanden worden ingewerkt door de huidige voorzitter Jan Bloemkolk. Het is de bedoeling dat hij daarna de voorzittershamer zal overnemen. Boris is bekend in de dovenwereld. Hij zal zijn vele contacten benutten om de positie van het Dovenfonds te versterken.

Het tweede kandidaat-bestuurslid is Carianne Goumans. Zij zal zich onder meer gaan bezighouden met onze pr. Doel daarbij is om de bekendheid van ons fonds in de dovenwereld, en ook daarbuiten, te vergroten.

Wij zijn erg blij met de komst van Boris en Carianne en wensen hen veel succes! (Overigens verrichten bestuursleden van het Dovenfonds hun werk onbezoldigd.)

boris pavloff

boris pavloff

carianne goumans

carianne goumans


----------------------------

Nieuwe subsidies toegekend

Het Nationaal Dovefonds heeft in het najaar van 2015 weer een aantal subdisidie-aanvragen gehonoreerd. Meer over deze aanvragen leest u hier


                                                                     ----------------------------

Veel belangstelling voor Nationaal Dovenfonds op Werelddovendag

Bezoekers van de Werelddovendag worden vermaakt door de film "KIJK!" - gemaakt met steun van het dovenfonds

Bezoekers van de Werelddovendag worden vermaakt door de film "KIJK!" - gemaakt met steun van het dovenfonds

Op de drukbezochte Werelddovendag, op 25 september in Utrecht, was ook het Nationaal Dovenfonds met een stand aanwezig. Veel vragen om informatie konden worden beantwoord. Ook de film KIJK! (gemaakt met steun van het Dovenfonds) trok veel aandacht - zie bovenstaande foto. Meer over deze film leest u hier.  

Werelddovendag - 2015 

Werelddovendag - 2015 

Voorzitter Jan Bloemkolk van het nationaal dovenfonds geeft uitleg

Voorzitter Jan Bloemkolk van het nationaal dovenfonds geeft uitleg

                                                                    ----------------------------


Pleinbioscoop Meats Deaf Culture - met steun van het Dovenfonds

Tijdens het jaarlijkse, Rotterdamse evenement Pleinbioscoop vond dit keer een bijzondere avond plaats: Pleinbioscoop Meats Deaf Culture. Iedereen werd uitgenodigd om te komen proeven van de dovencultuur. “We kunnen laten zien dat we allebehalve beperkt zijn”, aldus Anas Sayem, een van de initiatiefnemers. De avond werd financieel gesteund door het Nationaal Dovenfonds. 

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it

foto: pleinbioscoop / www.wepicture.it


                                                                    ----------------------------

Filmproject valt in de prijzen!

De film KIJK!, die mede werd mogelijk gemaakt door het Nationaal Dovenfonds, is bepaald niet onopgemerkt bleven. Op fimfestivals in Calgary, Seattle en Mumbai kreeg hij achtereenvolgens een Eervolle Vermelding, een Eerste Prijs en een Tweede Prijs. Meer over de film en de rol van het Nationaal Dovenfonds bij de totstandkoming ervan leest u hier.

 

 

                                             --------------------------------------------------------------

Doven en slechthorenden draaien volop mee in de samenleving. Toch kan hun integratie in de maatschappij nog een stuk beter. Doven werken daar zelf hard aan, maar elke steun is welkom!

Het Dovenfonds geeft subsidie aan projecten die de kennis en het welzijn van doven en slechthorenden bevorderen.
Lees verder ...  

 

Het Nationaal Dovenfonds heeft als doelstelling: de participatie van doven aan de samenleving te bevorderen. Daar worden niet alleen de doven beter van, maar ook de samenleving!

Het Dovenfonds subsidieert projecten die de kennis, het welzijn en de weerbaarheid van doven verbeteren. Wilt u subsidie aanvragen voor een project? Dat kan!
Lees verder ...  

Het Nationaal Dovenfonds was aanwezig met een stand op de Werelddovendag 2014 in Dordrecht. 

Het Nationaal Dovenfonds was aanwezig met een stand op de Werelddovendag 2014 in Dordrecht. 

Het Nationaal Dovenfonds krijgt geen steun van de overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van donateurs. Steun van uw kant is dan ook zeer welkom. Er zijn meerdere mogelijkheden om het Dovenfonds te steunen. Een aantal van die mogelijkheden leveren u fiscaal voordeel op. Lees verder …


cropped-Nat-Dovenfonds-logo-2.png